Konferencja “Od Małego na całego” zakończona

W sobotę, 25 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Od Małego na całego: 5- i 6-latki w gromadzie? 9-latki w drużynie?”. Głównym celem konferencji było wspólne wypracowanie propozycji i wskazówek dotyczących pracy ze wspomnianymi grupami wiekowymi w gromadach i drużynach harcerskich.

Honorowy patronat nad konferencją objęli Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, a także Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy. Wydarzenie otrzymało również patronat Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego oraz Pani Doroty Sokołowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Praca nad merytorycznym przygotowaniem konferencji rozpoczęła się już na początku tego roku kalendarzowego. Organizatorom zależało na tym, aby uczestnicy zgłaszający się na wspomniane przedsięwzięcie, wyszli z niego zadowoleni, z poczuciem odnalezienia odpowiedzi na powstałe pytania, z inspiracją do pracy z pięcio- i sześciolatkami metodyką zuchową, a z dziewięciolatkami metodyką harcerską. W trakcie zbierania zgłoszeń okazało się, że wielu instruktorów z całej Polski jest chętnych do uczestnictwa w konferencji, dlatego też postanowiono zwiększyć limit miejsc.

Konferencję otworzyła hm. Paulina Gajownik, komendant Chorągwi Stołecznej ZHP. Merytoryczna część konferencji rozpoczęła się wystąpieniem ekspertów, omawiających zagadnienia dotyczące: założeń i skutków reformy oświaty, umiejętności i gotowości do zmian młodszych dzieci, wyjazdów kolonijnych pięciolatków, metody Montessori, a także reformy metodycznej w ZHP.  Następnie w panelu dyskusyjnym uczestnicy skupieni w pięciu grupach warsztatowych („standardy kształcenia drużynowych harcerskich i zuchowych”, „dobry start pięcio- i sześciolatków w gromadach zuchowych” – powstały dwie grupy o tym temacie, „dobry start dziewięciolatków w drużynach harcerskich”, a także „współpraca z rodzicami”) mieli możliwość przedstawienia swoich spostrzeżeń związanych z określonym tematem, a także odnalezienie odpowiedzi na trapiące ich problemy. Po pracy panelowej, moderatorzy grup przedstawili powstałe wnioski na forum konferencji, natomiast ostatnim punktem spotkania była dyskusja uczestników.

Głównym wypracowanym wnioskiem podczas konferencji jest konieczność zmodyfikowania obecnej metodyki zuchowej o uwzględnienie pięcio- i sześciolatków lub wyodrębnienie nowej metodyki dla dzieci pięcio- i siedmioletnich.

Praca z dziewięciolatkami w drużynach harcerskich powinna opierać się na wcześniejszej współpracy gromady i drużyny, z której i do której przechodzi dziecko. Ponadto sprawą do wyjaśnienia są kwestie prawne, dotyczące bezpieczeństwa dziecka  dzięwięcio- a dziesięcioletniego.

W przypadku kształcenia kadry instruktorskiej należy przede wszystkim poszerzać wiedzę kursantów o zagadnienia dotyczące psychorozwoju wszystkich grup wiekowych, wprowadzać coraz więcej praktyki w treści kształcenia oraz kłaść nacisk na budowanie umiejętności współpracy z rodzicami.

Powyższe wnioski w szczegółowym rozwinięciu zostały opublikowane na stronie konferencji https://stoleczna.zhp.pl/konferencja/ oraz będą przekazane władzom naczelnym ZHP.

phm. Monika Psujek

 

 

Może Ci się spodobać...