Komisja Stopni Instruktorskich

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. 

Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną,

umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora

zgodne z ideą stopnia. 

Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji 

na określonym poziomie struktury organizacji.

 

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorów, powołany rozkazem Komendanta Chorągwi, którego głównym celem jest prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, praca z opiekunami prób oraz wspieranie i nadzór hufcowych KSI. Szczególnym zadaniem komisji jest dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich oraz budowanie etosu stopnia instruktorskiego.

Może Ci się spodobać...