Komisja historyczna

Nie ma przyszłości bez przeszłości” to oczywista, ale bardzo ważna maksyma w działalności ruchu harcerskiego od zarania jego powstania poprzez kolejne pokolenia pełniących służbę harcerską!

Rozumiejąc i doceniając wartość treści tych słów, Zespół Komisji Historycznej zajmuje się przede wszystkim dokumentowaniem i opracowywaniem historii ruchu harcerskiego na terenie chorągwi stołecznej, ale aktywnie też uczestniczy w dzisiejszych działaniach ZHP na różnych szczeblach.

Chęć pełnienia swojej służby harcerskiej w Komisji Historycznej może zgłosić  każdy czynny członek Związku, któremu zależy żeby harcerstwo „dzisiaj i jutro” mogło wzbogacać swoją działalność ideami z wieloletniej i różnorodnej historii harcerstwa polskiego.

 

Z okazji 100-lecia niepodległości Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej przygotowała propozycję zadania mające na celu uczczenie tego wydarzenia. Z zadaniem można zapoznać się Tutaj.

Komisja Historyczna działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez członków zespołu plan pracy na dany rok harcerski.

Do zadań m.in. wynikających z planów pracy należy:

  • zbieranie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii ruchu harcerskiego na terenie Chorągwi Stołecznej;
  • opracowywanie redakcyjne i wydawanie biuletynu historycznego;
  • przygotowywanie i wydawanie innych – różnorodnych publikacji dotyczących historii Chorągwi;
  • prowadzenie Izby Pamięci i Tradycji Chorągwi Stołecznej, gromadzenie różnego rodzaju pamiątek dokumentujących działalność środowisk harcerskich Chorągwi Stołecznej;
  • współpraca z Muzeum Harcerstwa.

Komisja Historyczna powołuje ze swojego grona:

  • Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i redaktor biuletynu historycznego;
  • zespół redakcyjny biuletynu historycznego.

Skład zespołu:

hm. Barbara Prószyńska – przewodnicząca

hm. Stefan Romanowski – zastępca przewodniczącej

hm. Janina Suchan-Okólska – sekretarz komisja.historyczna@stoleczna.zhp.pl

hm. Andrzej Rzuchowski

phm. Leszek Fabrycki

hm. Adam Czetwertyński

hm. Wit Jozenas

hm. Róża Karwecka

hm. Wanda Kobyłecka

hm. Włodzimierz Kosmala

hm. Bronisław Lipiński

hm. Andrzej Sadłowski

hm. Danuta Skrońska

hm. Tadeusz Truchanowicz

hm. Jacek Czajka

Konferencja z okazji 50 rocznicy nadania imienia Bohaterów Warszawy

Z okazji 50 rocznicy nadania imienia BOHATERÓW WARSZAWY Chorągwi Stołecznej ZHP w dniu 27 maja 2017 r. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej odbyła się Konferencja Instruktorska zorganizowana z inicjatywy Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP, przy współudziale Komendy Chorągwi.

Pod hasłem „Ocalmy od zapomnienia udział warszawskiego harcerstwa w życiu społecznym Stolicy” spotkaliśmy się w zespole ponad 70-ciu instruktorek i instruktorów, którzy tworzyli naszą Chorągiew wczoraj i działają w niej dzisiaj. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu ZHP, słowami powitania i rysu historycznego Konferencję rozpoczęła hm Barbara Prószyńska, Przewodnicząca Komisji Historycznej, która podzieliła się głosem powitań z hm Pauliną Gajownik, Komendantką Chorągwi. Swoje refleksje na temat historii naszej Chorągwi i istoty harcerskiej służby przedstawili m.in.: hm Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Miasta St. Warszawy, hm profesor Grzegorz Nowik, Przewodniczący ZHR (dawny K-dt Szczepu 22 WDH), hm Andrzej Borodzik z Muzeum Harcerstwa (były Przewodniczący ZHP), hm Monika Werwicka, hm Wanda Uszok, hm Jakub Czarkowski, hm Roman Soroczyński i hm Krzysztof Piłatowicz. Mieliśmy także przyjemność gościć m.in. hm Pawła Lecha, Radnego M. St. Warszawy, hm  Karola Gzyla, Członka GK ZHP i hm Katarzynę Traczyk, Dyrektora Muzeum Harcerstwa. Były też skierowane do zebranych na Konferencji,  pozdrowienia listowne od byłych Komendantów Chorągwi hm Bartosza Jabłońskiego i hm Waldemara Kowalczyka, a także hm Jerzego Szczygielskiego, b. Zastępcy Komendanta Chorągwi i byłego Zastępcy Naczelnika ZHP i hm Wita Jozenasa, członka Komisji Historycznej Chorągwi.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa multimedialna z najważniejszych momentów
50-letniej historii Chorągwi Stołecznej ZHP.

Na zakończenie konferencji delegacja instruktorska złożyła kwiaty pod Pomnikiem Warszawskiej NIKE, a pod Pomnikiem Małego Powstańca po złożeniu symbolicznej wiązanki zawiązaliśmy instruktorski krąg przy słowach  pieśni „Bratnie słowo…”