Komisja historyczna

Nie ma przyszłości bez przeszłości” to oczywista, ale bardzo ważna maksyma w działalności ruchu harcerskiego od zarania jego powstania poprzez kolejne pokolenia pełniących służbę harcerską!

Rozumiejąc i doceniając wartość treści tych słów, Zespół Komisji Historycznej zajmuje się przede wszystkim dokumentowaniem i opracowywaniem historii ruchu harcerskiego na terenie chorągwi stołecznej, ale aktywnie też uczestniczy w dzisiejszych działaniach ZHP na różnych szczeblach.

Chęć pełnienia swojej służby harcerskiej w Komisji Historycznej może zgłosić  każdy czynny członek Związku, któremu zależy żeby harcerstwo „dzisiaj i jutro” mogło wzbogacać swoją działalność ideami z wieloletniej i różnorodnej historii harcerstwa polskiego.

Z okazji 100-lecia niepodległości Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej przygotowała propozycję zadania mające na celu uczczenie tego wydarzenia. Z zadaniem można zapoznać się Tutaj.

Komisja Historyczna działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez członków zespołu plan pracy na dany rok harcerski.

Do zadań m.in. wynikających z planów pracy należy:

  • zbieranie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii ruchu harcerskiego na terenie Chorągwi Stołecznej;
  • opracowywanie redakcyjne i wydawanie biuletynu historycznego;
  • przygotowywanie i wydawanie innych – różnorodnych publikacji dotyczących historii Chorągwi;
  • prowadzenie Izby Pamięci i Tradycji Chorągwi Stołecznej, gromadzenie różnego rodzaju pamiątek dokumentujących działalność środowisk harcerskich Chorągwi Stołecznej;
  • współpraca z Muzeum Harcerstwa.

Komisja Historyczna powołuje ze swojego grona:

  • Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i redaktor biuletynu historycznego;
  • zespół redakcyjny biuletynu historycznego.

Skład zespołu:

hm. Barbara Prószyńska – przewodnicząca

hm. Janina Suchan-Okólska – sekretarz komisja.historyczna@stoleczna.zhp.pl

hm. Adam Czetwertyński

hm. Róża Karwecka

hm. Wanda Kobyłecka

hm. Włodzimierz Kosmala

hm. Bronisław Lipiński

hm. Andrzej Sadłowski

hm. Danuta Skrońska

hm. Tadeusz Truchanowicz

hm. Jacek Czajka

Konferencja z okazji 50 rocznicy nadania imienia Bohaterów Warszawy

Z okazji 50 rocznicy nadania imienia BOHATERÓW WARSZAWY Chorągwi Stołecznej ZHP w dniu 27 maja 2017 r. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej odbyła się Konferencja Instruktorska zorganizowana z inicjatywy Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP, przy współudziale Komendy Chorągwi.

Pod hasłem „Ocalmy od zapomnienia udział warszawskiego harcerstwa w życiu społecznym Stolicy” spotkaliśmy się w zespole ponad 70-ciu instruktorek i instruktorów, którzy tworzyli naszą Chorągiew wczoraj i działają w niej dzisiaj. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu ZHP, słowami powitania i rysu historycznego Konferencję rozpoczęła hm Barbara Prószyńska, Przewodnicząca Komisji Historycznej, która podzieliła się głosem powitań z hm Pauliną Gajownik, Komendantką Chorągwi. Swoje refleksje na temat historii naszej Chorągwi i istoty harcerskiej służby przedstawili m.in.: hm Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Miasta St. Warszawy, hm profesor Grzegorz Nowik, Przewodniczący ZHR (dawny K-dt Szczepu 22 WDH), hm Andrzej Borodzik z Muzeum Harcerstwa (były Przewodniczący ZHP), hm Monika Werwicka, hm Wanda Uszok, hm Jakub Czarkowski, hm Roman Soroczyński i hm Krzysztof Piłatowicz. Mieliśmy także przyjemność gościć m.in. hm Pawła Lecha, Radnego M. St. Warszawy, hm  Karola Gzyla, Członka GK ZHP i hm Katarzynę Traczyk, Dyrektora Muzeum Harcerstwa. Były też skierowane do zebranych na Konferencji,  pozdrowienia listowne od byłych Komendantów Chorągwi hm Bartosza Jabłońskiego i hm Waldemara Kowalczyka, a także hm Jerzego Szczygielskiego, b. Zastępcy Komendanta Chorągwi i byłego Zastępcy Naczelnika ZHP i hm Wita Jozenasa, członka Komisji Historycznej Chorągwi.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa multimedialna z najważniejszych momentów
50-letniej historii Chorągwi Stołecznej ZHP.

Na zakończenie konferencji delegacja instruktorska złożyła kwiaty pod Pomnikiem Warszawskiej NIKE, a pod Pomnikiem Małego Powstańca po złożeniu symbolicznej wiązanki zawiązaliśmy instruktorski krąg przy słowach  pieśni „Bratnie słowo…”