Komisja historyczna – Zakres działania – zadania zespołu

Komisja Historyczna działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez członków zespołu plan pracy na dany rok harcerski.

Do zadań m.in. wynikających z planów pracy należy:

  • zbieranie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii ruchu harcerskiego na terenie Chorągwi Stołecznej;
  • opracowywanie redakcyjne i wydawanie biuletynu historycznego;
  • przygotowywanie i wydawanie innych – różnorodnych publikacji dotyczących historii Chorągwi;
  • prowadzenie Izby Pamięci i Tradycji Chorągwi Stołecznej, gromadzenie różnego rodzaju pamiątek dokumentujących działalność środowisk harcerskich Chorągwi Stołecznej;
  • współpraca z Muzeum Harcerstwa.

 

Może Ci się spodobać...