Kasia Krzak nową szefową Iluminacji

Kasia Krzak została wybrana na funkcję komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Iluminacja. Rolę jej zastępczyń objęły Agnieszka Kalińska-Brzuska i Małgorzata Sochacka.

10 stycznia 2015 r. odbyła się zbiórka wyborcza Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „ILUMINACJA”. W spotkaniu wzięła udział Paulina Gajownik, komendantka Chorągwi. 

Uczestnicy zbiórki pochylili się nad wyzwaniami i podsumowali sukcesy mijającej kadencji. Jak pisze Magdalena Dąbrowska, dotychczasowa komendantka Iluminacji, “najważniejsze braki (gdyż sukcesy bronią się same i o nich pisaliśmy już wielokrotnie), to: brak SPOIWA, które dawałoby nam poczucie autentycznej wspólnoty kształceniowców w chorągwi oraz brak jednolitej wspólnej wizji kształcenia dla wszystkich obszarów szkoleń poziomu chorągwianego”. Jednym z podstawowych celów na najbliższy rok pracy szkoły będzie wsparcie hufcowych ZKK i MZKK oraz bieżąca współpraca z nimi.

Komenda SI będzie się z czasem rozrastać o liderów poniższych zespołów SI (mogą one jeszcze ulec pewnym przekonfigurowaniom), które mają rozpocząć aktywne działanie w bieżącym roku:

1. wsparcie hufcowych ZKK i MZKK oraz bieżąca współpraca z nimi

2. KKK

3. PHM

4. KSI, opiekunowie prób, próbanci

5. Kadra odpowiedzialna za wsparcie programowo-metodyczne (w tym namiestnicy)

6. komendy hufców

7. kadra 35+

8. kadra wspierająca (finanse, gospodarka, kwatermistrzowstwo, promocja, kierownicy+wychowawcy itp.)

9. kadra szczepów

10. sprawy organizacyjne Ch SI: reprezentacja, akredytacje form kształceniowych, obsługa strony, weryfikacje OKK

 

na podstawie informacji od Magdaleny Dąbrowskiej

phm. Wojtek Puchacz

członek Komendy Chorągwi ds. zagranicy i komunikacji

Może Ci się spodobać...