Jesienne Harcowanie

GRANT JESIENNE HARCOWANIE przeznaczony jest na realizację programu w drużynach i gromadach Chorągwi Stołecznej ZHP.

Celem grantu jest realizacja celów strategicznych ZHP w obszarach – ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE, SKUTECZNI WYCHOWAWCZO, SPRAWNI W DZIAŁANIU poprzez następujące obszary tematyczne:
– EKOLOGIA (przyrodoznawstwo, ochrona zwierząt, zero waste, ochrona środowiska itp.)
– ROZWÓJ OBYWATELSKI (działania społeczne, służba, program Czuwam! itp.)
– PATRIOTYZM (historia Polski, historia harcerstwa, etos harcerski, opieka nad grobami itp.)

Każdy uczestnik „Jesiennego harcowania” ma zdobyć minimum 1 sprawność harcerską/zuchową lub odznakę specjalności związaną z wybranym obszarem tematycznym.

Sposób realizacji
Wykonanie w wyznaczonym terminie (od 11 października do 7 grudnia) zajęć programowych (zbiórek drużyn, zbiórek zastępów, cyklu zbiórek) związanych z jednym z wymienionych obszarów tematycznych.

REGULAMIN

Może Ci się spodobać...