1%

UWAGA! Aby móc przekazać 1% podatku dochodowego należy uzupełnić deklarację PIT do 30 kwietnia 2020! (nie korzystać z  przyznanego w 2020 r. przedłużenia terminu)

W kilku krokach dowiedź się jak przekazać, 1% podatku dochodowego!

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Chorągiew Stołeczna ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Numer KRS to 0000268913

Cel szczegółowy: Chorągiew Stołeczna ZHP

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP w roku 2011 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłącenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000268913.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot – można wskazać konkretny hufiec i środowisko, dla którego zostaną przekazane środki podając nazwę hufca + środowisko np. OCHOTA + 23.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Aby ułatwić Państwu rozliczenie podatku i przekazanie 1% dla naszej organizacji zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu PITaxpl. Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Można również pobrać formularze do ręcznego wypełnienia deklaracji, zawierające nasz numer KRS aby ułatwić przekazanie 1%. Można je pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek:

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.