Intercamp 2014 – szukamy komendanta polskiego kontyngentu

W związku z przygotowaniami do 48. zlotu Intercamp, który odbędzie się w maju 2014 roku w Niemczech (organizowany przez skautów brytyjskich, motto Best of British) Wydział Zagraniczny GK ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na ten zlot.

 

Kryteria wyboru komendanta polskiej reprezentacji:

bezwzględne: 
- czynny instruktor, prowadzi lub współprowadzi drużynę, szczep, zespół na poziomie hufca lub chorągwi 
- minimum stopień podharcmistrza
- ma zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok
- posiada pełny wpis do ewidencji ZHP 
- był komendantem przynajmniej podobozu 
- znajomość języka angielskiego i niemieckiego (jeden z języków w stopniu bardzo dobrym)
- akceptacja komendanta chorągwi i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych 
- przedstawi wizję organizacyjną polskiej reprezentacji
- przedstawi propozycję składu komendy polskiej reprezentacji i zakresu działań poszczególnych osób

względne: 
- doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych 
- komunikatywny (otwarty na innych) 
- znajomość niderlandzkiego
- może „wykazać się” międzynarodowymi kontaktami, w szczególności doświadczeniem z poprzednich Intercampów

Oferujemy:
- wszelką pomoc organizacyjną
- obsługę finansową reprezentacji
- pociechę w chwilach zwątpienia i dobrą radę

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV oraz akceptacją komendanta chorągwi i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych proszę przesyłać do 30 października 2013 na adres wza@zhp.pl. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Termin zostanie ustalony indywidualnie.

Uwaga: komendant polskiej reprezentacji na 48. Intercamp musi być gotowy do udziału w spotkaniu Komitetu Intercamp w Niemczech w dniach 9-10 listopada 2013 – należy zarezerwować sobie ten termin.

Szczegółowych informacji udziela Wydzial Zagraniczny GK ZHP,  reprezentantka ZHP w Komitecie InterCamp hm. Agnieszka Pospiszyl i komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk.

Czuwaj!

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

kierowniczka Wydziału Zagranicznego

wza@zhp.pl; 601 888 817

 

Może Ci się spodobać...