Inspektorat Łączności

Celem działania Inspektoratu Łączności jest tworzenie warunków do rozwoju środowisk i klubów  łącznościowych na terenie chorągwi oraz zabezpieczenie potrzeb łącznościowych chorągwi w czasie służby i działań organizacyjnych. Inspektorat realizuje cele poprzez:

– prowadzenie ewidencji środowisk łączności,
– wspieranie szefostwa klubów łączności w bieżącej pracy (w miarę występujących potrzeb),
– organizację regularnych spotkań kadry klubów łączności celem utrzymania kontaktu, zapewnienia przepływu informacji, integracji środowiska łącznościowego,
– organizację zabezpieczenia łącznościowego wydarzeń organizacyjnych, w tym służby,
– opracowywanie materiałów wspierających pracę kadry środowisk łączności,
– weryfikację, opiniowanie oraz roczne podsumowania planów pracy środowisk łączności,
– opiniowanie powołania lub likwidacji środowisk łączności,
– organizację przepływu właściwych dokumentów między chorągwią a instytucjami,
– promocję wykorzystania specjalności łącznościowej w programach jednostek chorągwi.

Kierownictwo:

phm. Piotr Stanisławski – szef Inspektoratu Łączności

Kontakt: lacznosc@stoleczna.zhp.pl


Kluby łącznościowe

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. .
  6. .

Może Ci się spodobać...