Informacja dotycząca obozów harcerskich

W związku z informacją dotyczącą wypadku na obozie harcerskim Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej koło miejscowości Suszek (powiat chojnicki), pragniemy zapewnić, że wszyscy uczestnicy obozów organizowanych przez Chorągiew Stołeczną ZHP są bezpieczni.

Obecnie trwa 18 obozów organizowanych przez Chorągiew Stołeczną ZHP. Komenda Chorągwi jest w stałym kontakcie z komendantami wszystkich trwających obozów. Każdy z uczestników jest bezpieczny.

W ramach przygotowań do tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej, wszyscy komendanci obozów zobowiązani byli do udziału w szkoleniu modułowym. Jednym z elementów poruszanych w trakcie kursu były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach niecodziennych. Przeszkolonych zostało ponad 200 osób.

Kondolencje w imieniu harcerzy i instruktorów ZHP przekazali dziś Naczelnik ZHP Małgorzata Sinica i Przewodniczący ZHP Dariusz Supeł. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę 13 sierpnia dniem żałoby.

Może Ci się spodobać...