hm. Włodzimierz Wałęza

Funkcja: Wiceprzewodniczący KSI

Kariera harcerska

Instruktor od 10 II 1970r., harcmistrz od 22 lipca 1979, 1970-1978 drużynowy, komendant kręgu instruktorskiego, komendant Szczepu 234 WDH.
1978-1985 komendant kręgu starszoharcerskiego Hufca Warszawa Mokotów, zastępca komendanta hufca, komendant Szkoły Instruktorskiej „Agrikola”, przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich, przewodniczący Rady Hufca, członek Rady Chorągwi Stołecznej.
1986-1990 komendant Szczepu 61 i 234 WDHiZ, drużynowy 234 WDH, komendant kręgu Instruktorów Starszoharcerskich hufca, przewodniczący Sądu Harcerskiego, zastępca komendanta hufca.
1991- 1998 komendant Hufca Warszawa Mokotów, przewodniczący Sądu Harcerskiego, komendant Zespołu Harcerzy GK ZHP, komendant szczepu 234 WDHiZ
1999-2006 przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich hufca Warszawa Ursynów, członek sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej hufca, członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej
2007-2013 przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich hufca Warszawa Ursynów, członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej. Złoty i Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.

Życiowo

Zawód – ogrodnik, nauczyciel akademicki. Dr inżynier, starszy wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Harcerstwo to dobra szkoła życia dla siebie i dla innych, przydaje się w każdym zawodzie i na każdym stanowisku.

Może Ci się spodobać...