Hm. Włodzimierz Kosmala

Funkcje: członek Komisji Historycznej

Chorągwi Stołecznej ZHP

– 1959 – 1968 członek Naczelnej Rady Harcerskiej 

– 1961 – 1964 członek Głównej Kwatery Harcerstwa 

– 1948 – 1949  p.o. komendanta Hufca Puławy – Chorągiew Lubelska 

– 1949 – 1950  Instruktor Naczelnictwa ZHP -instruktor Wydziału Harcerskiego Zarządu Głównego ZMP

– 1956 Komendant Stołeczny OH PL 

– 1956 – 1957 p.o. Komendant Chorągwi  Warszawskiej ZHP 

– 1957 – 1963 – Kierownik Wydziału GKH Warszawa

– 1963 – 1965  Kierownik Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie 

– 1965 – 1967  Komendant Centralnego Ośrodka Kształce4nia Kadr Warszawa 

– obecnie członek Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP

 

 

Może Ci się spodobać...