hm. Wacław Łukaszewicz – spotkanie wspomnieniowe

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zdecydowaliśmy się odwołać czwartkowe spotkanie. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać w spokojniejszych czasach.

“OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…”

Druhny i Druhowie – Instruktorzy!

Na kolejnych spotkaniach przypominamy sylwetki instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa.

Wśród znaczących postaci jest Druh hm. Wacław Łukaszewicz (1927 – 2014)

Całym życiem zaangażowany instruktor harcerski i krótkofalowiec do końca swoich dni pracujący z młodzieżą. Od 1991 roku współpracował ze środowiskiem 293 Warszawskich Drużynach Harcerskich i Zuchowych i był inicjatorem utworzenia Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP.

Druh Wacław był wieloletnim szefem Inspektoratu Łączności Chorągwi Stołecznej ZHP, organizatorem harcerskich zawodów pn. “Służbowa Łączność Radiowa” organizatorem i sędzią głównym zawodów i mistrzostw w Radioorientacji Sportowej. Jego praca na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana została wieloma wysokimi odznaczeniami harcerskimi i państwowymi.

Zbiórka odbędzie się w czwartek 15 października 2020 r. o godz. 17.30 w siedzibie Komendy Chorągwi Stołecznej przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie.

KOMISJA HISTORYCZNA CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

oraz Instruktorzy i harcerze Klubu Łączności SP5ZIP przy środowisku 293 WDHiGZ z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz

Może Ci się spodobać...