hm. Urszula Galant

Funkcja: Członkini KSI

Kariera harcerska

Byłam drużynową kolejno: harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników. Komendantką Szczepu, a następnie Komendantką Hufca. Obecnie jestem drużynową HS, zastępcą przewodniczącej HKSI, a od niedawna członkiem CHKSI.

Życiowo

Jestem mężatką i mam dwie dorosłe już córki, które również są instruktorkami ZHP. Z wykształcenia jestem nauczycielką matematyki i pracuję w tym zawodzie już od 25 lat. W czasie wolnym, którego mam niestety nie za dużo, lubię bardzo czytać książki, spotykać się z przyjaciółmi i wspólne wyjścia do teatru czy kina, a także wyjeżdżać z harcerzami na rajdy, biwaki, obozy.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Wierzę w przyjaźń, kieruję się rozsądkiem i uczciwością. Każdy instruktor niezależnie od wieku i zdobytego doświadczenia powinien realizować swoje marzenia i podejmować wyzwania do ich realizacji.

Może Ci się spodobać...