Hm. Stefan Romanowski

Funkcje: członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej ZHP,

członek Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP

1945 – 1947  drużynowy  XX  PDH  im. Romualda Traugutta

1957 – 1961 komendant Hufca Warszawa Saska Kępa

1961 – 1983 Komendant Hufca Warszawa Praga Południe

1965 – 1969 oraz  1976 – 1980 członek Komendy Chorągwi Stołecznej

1977 – 1981 członek Rady Naczelnej ZHP

1986 – 2013  przewodniczący instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” Hufiec Praga Południe

1996 – 2013  wiceprzewodniczący komisji historycznej Chorągwi Stołecznej

2001 – 2010   przewodniczący Ogólnopolskiego Klubu Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa i wydawca Rocznika Historii Harcerstwa

2003 – 2012 wydawca i współautor poradnika metodycznego „ZUCHMISTRZ”

1990 – 2013 członek a następnie zastępca Kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP

1998 – 2004  Inicjator opracowania i wydania drukiem „Instruktorzy w Służbie Ojczyźnie Warszawie Dziecku   tom I lata 1945 – 2000 i tom II lata 1945 -2004 

Może Ci się spodobać...