hm. Monika Piekut

Funkcja: Członkini KSI

Kariera harcerska

W roku 1975 złożyłam Obietnicę Zuchową, była to pierwsza obietnica zuchowa w nowo powstałym hufcu. W 1980 roku złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie podczas nadania hufcowi imienia Janusza Kusocińskiego. Zobowiązanie instruktorskie złożyłam w 1984 roku w Uniejowie. Prowadziłam wtedy gromadę zuchową Mali Podróżnicy. Od tego czasu przeszłam kolejne szczeble w strukturze hufca. Obecnie jestem zastępcą komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą. Byłam członkiem chorągwianego ZKK, oraz jestem członkiem CHKSI. Rokrocznie prowadzę kolonie zuchowe w hufcu.

Życiowo

Pracuję jako nauczycielka. Jestem wolontariuszem w świetlicy środowiskowej. Interesuje się astronomią i filmem. W czasie wolnym piszę recenzje filmowe.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

“Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (…)” A. Kamiński

Może Ci się spodobać...