hm. Jakub Jerzy Czarkowski

Funkcja: Członek KSI

Kariera harcerska

Jestem członkiem ZHP Pd roku 1975. Od roku 1985 jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pełniłem różne funkcje w tym: członka komendy hufca, a w latach 1999-2002 komendanta hufca Warszawa-Centrum namiestnika zuchowego Chorągwi Stołecznej a w latach 1997-2004 członka komendy i przewodniczącego zespołu kształcenia,  zastępcy komendanta Chorągwi Stołecznej i przewodniczącego KSI Chorągwi 2011-2012. Obecnie jeszcze przewodnicze KSI hufca Warszawa Centrum, wspomagam KSI hufca Garwolin i niekiedy wspomagam Muzeum Harcerstwa.

Życiowo

Życiowo i zamiłowania jestem pedagogiem. Od 9 lat jestem dyrektorem bursy ponad to wykładowcą w Instytucie Nauk Społecznych UW-MSC, prowadze zajecia m.in. z przedmiotów „E-learning dla dorosłych”, „Współczesne kierunki pedagogiczne”, „Pedagogika ogólna” “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”, prowadzę tam również projekty badawcze. Społecznie działam również w “Nowoczesnym Mazowszu – Mazowieckiej Fundacji Społecznej” gdzie między innymi pomagam w prowadzeniu ośrodka doskonalenia nauczycieli.

Prywatnie jestem żonaty z Ewa, oraz mam syna Przemysława. Oboje są instruktorami ZHP.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

“Istnieją prawdy, których można nauczyć się z książek, do których można dojść przez intelektualne spekulacje. Lecz są także takie prawdy, na które nie ma teoretycznej odpowiedzi. Można je poznać jedynie przez osobiste świadectwo i własne życiowe ich doświadczenie.”

T. Gadacz

“Całe nauczanie i wychowanie nie warte byłoby złamanego szeląga, gdyby przez nie traciło się odwagę i radość.”

H. Pestalozzi

Może Ci się spodobać...