hm. Grzegorz Całek

Funkcja: Przewodniczący Rady Chorągwi

Kariera harcerska

Pełniłem funkcje od drużynowego po kierownika wydziału w Głównej Kwaterze. Najlepiej wspominam funkcje związane z pracą z kadrą: kształceniowca hufca, komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP oraz szefa KSI przy GK ZHP. Dziś jestem komendantem Hufca Warszawa-Żoliborz – dużego, ale przede wszystkim bardzo dobrego hufca (fałszywa skromność jest mi obca). Jestem także redaktorem naczelnym „Czuwaj” – gazety trochę niedocenianej w dobie Internetu, gdy rządzą memy, a przeczytanie czegoś więcej, niż krótki news, sprawia niektórym trudność…

Życiowo

Jestem trenerem-konsultantem w sektorze pozarządowym. Moja aktywność idzie w trzech kierunkach: wspierania tworzenia i rozwoju NGOs oraz rozwoju wolontariatu, wspierania ruchu rodzicielskiego i powstawania stowarzyszeń rodziców, wsparcia dla rodzin dzieci z zespołem Aspergera. Współpracuję z wieloma ciekawymi organizacjami oraz instytucjami różnych szczebli – generalnie to działalność bardzo rozwijająca i dająca poczucie wpływu na zmiany w otaczającym świecie. Moje zainteresowania to muzyka (z akcentem na pierwszą sylabę). Lubię grać na pianinie i gitarze klasycznej.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Przesłanie dla kadry, zwłaszcza członków władz: tak działać, tak rządzić, aby harcerstwo było dla wszystkich źródłem radości i satysfakcji! 🙂

Może Ci się spodobać...