GRANT SOCJALNY – HAL 2019

Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza grant, którego celem będzie dofinansowanie wyjazdu uczestników – członków naszej organizacji podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2019 organizowanej przez Chorągiew Stołeczną ZHP.

Grant dotyczy uczestników form wyjazdowych HAL.

Więcej informacji w REGULAMINIE

Aby otrzymać dofinansowanie należy wypełnić FORMULARZ do 30 kwietnia 2019, do 23:59

     Terminarz grantu:

  • do 30 kwietnia 2019 r., godz. 23:59 – koniec składania wniosków,
  • do 2 maja 2019 r. – potwierdzenie wpłynięcia wniosków,
  • do 15 maja 2019 r. – rozstrzygnięcie grantu,
  • od 20 maja 2019 r. – uruchomienie środków.

     Kryteria, jakie musi spełnić kandydat:

  • Wpis do ESHD,
  • Opłacona podstawowa składka członkowska,
  • Minimum półroczna przynależność/przydział w drużynie/gromadzie (udokumentowany w ESHD),
  • Opis sytuacji socjalnej (bez podawania dochodów osiąganych w gospodarstwie domowym) sporządzony przez drużynowego/radę drużyny,
  • Opinia komendanta hufca o prawidłowym działaniu drużyny

Wszystkie pytania prosimy kierować na krystyna.mamak@zhp.net.pl

Fot: caleb jones | Unsplash

Może Ci się spodobać...