Dzień Myśli Braterskiej

Druhny i Druhowie!
Jak co roku w tym ważnym dla całej naszej społeczności Dniu Myśli Braterskiej mamy okazję przesłać sobie pozdrowienia pełne życzliwości, spotkać się w gronie ludzi, z którymi łączy nas nie tylko wspólnota przeżyć i cel, ale także uznanie tych samych wyznaczonych przez Roberta Baden-Powella wartości. Pragnę, aby wyrażały się one w naszej postawie, w drobiazgach, z których składa się nasza codzienność.
Jestem przekonana, że ruch skautowy, do którego należy również harcerstwo, przyczynia się do kształtowania wyjątkowych charakterów – dzieje się to za sprawą Was wszystkich, za co przy tej właśnie okazji pragnę podziękować. Nie sposób zliczyć godzin, energii i zaangażowania, które poświęcacie na to, by czynić świat lepszym.
hm. Paulina Gajownik
Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP

Może Ci się spodobać...