Leszek Gasztych – spotkanie wspomnieniowe

Druhny i Druhowie,
Instruktorzy i harcerze z drużyn wodnych

na kolejnych spotkaniach przypominamy sylwetki instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa.

Wśród znaczących postaci jest Leszek Gasztych

  • Harcmistrz, drużynowy 165 WDH, Komendant Hufca Wodnego Chorągwi Warszawskiej inicjator i współtwórca Harcerskiego Ośrodka Wodnego wychowawca, starszy brat wielu pokoleń warszawskich harcerzy żeglarzy.

zapraszamy na „świeczkowisko” wspomnieniowe poświęcone Leszkowi

Spotkanie odbędzie się 21 marca /czwartek/ 2019 roku o godz. 17.00 w Głównej Kwaterze ZHP (sala kominkowa), ul. Konopnickiej 6.

Prosimy o przyniesienie na spotkanie ew. materiałów wspominkowych – zdjęć, artykułów, kronik.

Czuwaj!
Przewodnicząca Komisji Historycznej

hm. Barbara Prószyńska

fotografia CC BY 3.0 Marcin Wągiel

Może Ci się spodobać...