“Delta” Kurs drużynowych dla dorosłych

Zespół ds. kursów dla dorosłych Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja”  serdecznie zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w wiosennej, czwartej edycji kursu drużynowych „Delta”.  Zapraszamy wszystkich absolwentów kursów przewodnikowskich, w wieku ponadwędrowniczym (21+), do wspólnego pokonania kolejnego etapu instruktorskiej przygody. Kurs przygotowuje do podjęcia samodzielnej służby w gromadach zuchowych,  drużynach harcerskich, starszoharcerskich, wielopoziomowych.

Cele kursu:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego w wybranej metodyce;
 • zapoznanie z instrumentami metodycznymi;
 • zapoznanie ze sposobami stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce;
 • poszerzenie zasobu pomysłów;
 • wymiana doświadczeń.

Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia gromady / drużyny w odpowiedniej metodyce. 

Wymagania dla kandydatów podczas rekrutacji:

 • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
 • ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego;
 • wiek:
  • ponadwędrowniczy (21+), opinia bezpośredniego przełożonego przesłana mailem na adres komendantki kursu i do wiadomości właściwemu komendantowi hufca;
  • wędrowniczy (16-21), pod warunkiem akceptacji uczestnictwa przez właściwego komendanta hufca, opinia bezpośredniego przełożonego przesłana mailem na adres komendantki kursu i do wiadomości właściwemu komendantowi hufca; dla uczestników w wieku wędrowniczym przewidziane jest do 1/3 miejsc.

Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komenda kursu biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń i informacje podane w ankiecie zgłoszeniowej. Kandydaci otrzymają wiadomość o zakwalifikowaniu na kurs, zawierającą szczegółowe informacje i ustalenia regulaminowe obowiązujące na „Delcie”. Po zaakceptowaniu ww. ustaleń będzie przekazana wiadomość o sposobie płatności i miejscu pierwszego zjazdu „Delty”.

Podstawą do zaliczenia kursu jest m.in. aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz wykonanie zadań zaliczeniowych.

Kiedy? Przez Deltę płynąć będziemy w następujących terminach:  

 • 7 – 8 marca 2020 r.,
 • 28 – 29 marca 2020 r.,
 • 18 – 19 kwietnia 2020 r.

W dwóch ostatnich terminach przewidujemy obowiązkowy nocleg w miejscu zajęć (w warunkach turystycznych) dla wszystkich uczestników. Dla zainteresowanych zapewniamy możliwość noclegu również podczas pierwszego zjazdu.  

Miejsce kursu: szkoły w Warszawie i bliskiej jej okolicy.

Zajęcia od 8 rano zarówno w soboty jak i niedziele, do 22-giej w pierwszą sobotę i maksymalnie do 23-ciej w kolejne soboty. Zajęcia kończą się około 17.30 w każdą niedzielę.   

Koszt: 350 zł. W cenie: materiały programowe, noclegi, obiady i kolacje w soboty, śniadania i obiadów w niedziele, bufet kawowy – napoje, przekąski (owoce, warzywa, słodkości)  przez wszystkie dni kursowe. Link do decyzji.

Zgłoszenia: Zgłoszeń dokonywać można poprzez formularz internetowy – TUTAJ LINK
Dostęp do formularza zostanie zamknięty po wyczerpaniu dostępnych miejsc, najpóźniej 02 marca br.

Kursy poszczególnych metodyk (zuchowa, harcerska łącznie ze starszoharcerską) zostaną uruchomione po zgłoszeniu się dziesięciorga chętnych. Maksymalna liczebność drużyny kursowej w jednej metodyce wynosi 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy malgorzata.prus@zhp.net.pl

Czuwaj!

hm. Małgorzata Pruś – komendantka „Delty”

oraz prowadzący drużyny kursowe:

hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska – kurs zuchowy

hm. Dariusz Brzuska – kurs harcersko-starszoharcerski


Może Ci się spodobać...