Betlejemskie Światło Pokoju – Przesłanie

W minioną niedzielę odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Archikatedrze Warszawskiej. Mszy przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, a Przesłanie odczytał ks. hm. Rafał Łaskawski.

Przesłanie do uczestników przekazania
Betlejemskiego Światła Pokoju
„Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno,
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”
(J 17,21)
Jezus ma ogromne pragnienie jedności między nami: jedności w małżeństwach, rodzinach, środowiskach harcerskich. Abyśmy trwali w Nim, a On w nas. Ta jedność ma być źródłem wiary dla innych, ma świadczyć o miłości Boga do nas. Łatwo burzy się ta jedność, gdy zabraknie nam miłości do drugiego człowieka, gdy próbujemy działać po swojemu, albo tylko dla siebie.
Druhny i Druhowie!
W Jubileuszowym Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz powstania Związku Harcerstwa Polskiego niesiemy Betlejemskie Światło Pokoju, szukając tego, co nas łączy. Aby budować jedność, musimy opierać się na Jezusie: przyjąć miłość Boga i postępować zgodnie z nią. Trzeba zostawić nam pychę, zazdrość, żądze i z pokorą otworzyć się na działanie Ducha Bożego: Ducha miłości i jedności. Bądźmy świadkami jedności i pokoju!
Czuwaj!
ks. hm. Rafał Łaskawski
Kapelan Chorągwi Stołecznej ZHP
Archikatedra Warszawska
Warszawa, 16.12.2018 r.

 

Przesłanie można pobrać w formacie pdf tutaj.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich harcerzy, zuchy i instruktorów do przekazywania Światła wszystkim Waszym najbliższym oraz osobom, które mogą tego Światła potrzebować. Pamiętajcie również o tegorocznym haśle “Światło, które łączy”.

Może Ci się spodobać...