Grant “Wszystkie Pory Roku”

Drużynowi! Czy wiecie, że są do rozdysponowania środki z dofinansowania pochodzące z programu ROHIS? Jeszcze zostało trochę czasu, żeby zgłosić swoją jednostkę! zadanie musi realizować cele z obszaru ekologii, rozwoju