Żegnamy hm. Janusza Gzyla

14 marca 2019 roku odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe, hm. Janusz Gzyl. Swoja służbę instruktorską rozpoczął w roku 1976, jako drużynowy 20 Warszawskiej Drużyny Zuchowej. Następnie

Leszek Gasztych – spotkanie wspomnieniowe

Druhny i Druhowie, Instruktorzy i harcerze z drużyn wodnych na kolejnych spotkaniach przypominamy sylwetki instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa. Wśród znaczących postaci

Msza Św. w rocznicę śmierci ks. phm. Stefana Frelichowskiego

W imieniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego zapraszamy wszystkich harcerzy, kapelanów i duszpasterzy na uroczystości związane z rocznicą śmierci błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Program uroczystości: 23.02.2019 r. 16.30 –

Wspomnienie o Władysławie Skoraczewskim

Druhny i Druhowie tradycyjnie już, na kolejnych naszych spotkaniach przypominamy sylwetki instruktorek i instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa. Wśród znaczących postaci jest

Konferencja Programu i Pracy z Kadrą

Zapraszamy wszystkie osoby, zajmujące się w stołecznych hufcach programem i pracą z kadrą oraz wszystkich, którym te tematy są bliskie, na dwudniową konferencję. Zapraszamy instruktorów zajmujących się programem, wsparciem metodycznym,

Zimowe harce – konkurs foto

Wszystkich harcerzy i instruktorów naszej Chorągwi biorących udział w HAZ 2019 zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Zimowe harce”. W każdej kategorii można dostać atrakcyjne nagrody i zyskać sławę jako

Rejs na Zawiszy

Zapraszamy na harcerską wyprawę morską Chorągwi Stołecznej ZHP na obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Weterplatte. Aby nasza wyprawa miała prawdziwie morski charakter, rozpoczniemy ją 24.08.2019 r w

Życzenia

  .Boże Narodzenie 2018 roku Druhny i Druhowie!   Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas wyjątkowy, w którym – czy to podczas rodzinnej wigilii, czy w czasie spotkań opłatkowych