Aktualność 1

W maju komenda chorągwi przyjęła do realizacji “Projekt Chorągiew Stołeczna ZHP 2018”. Celem projektu jest przedłożenie zjazdowi w 2014 roku projektu programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018, który byłby efektem konsultacji całego środowiska instruktorskiego chorągwi.

Byłaby to więc spora wartość, ponieważ tak ważny dokument jak program rozwoju nie byłby związany z kandydującymi do władz ekipami. Do realizacji projektu już w czerwcu powołany będzie zespół, którym pokieruje mianowany w maju pełnomocnik komendy chorągwi ds. wdrażania Strategii ZHP, phm. Adam Kubiaczyk (Hufiec Mokotów). I tu istotna adnotacja – program rozwoju będzie przygotowywany w oparciu o strategię ZHP. 

hm. Marcin Adamski

Może Ci się spodobać...