18th International Youth Gathering for Cultural Exchange, Oman [Rekrutacja]

Jeżeli jesteś pełnoletnim instruktorem, masz nie więcej niż 23 lata, chciałbyś poznać arabską kulturę, zgłębić tajniki tamtejszego skautingu, pokazać, czym jest nasze harcerstwo oraz opowiedzieć o polskiej kulturze skautom z Omanu, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i wielu innych krajów, to 18th International Youth Gathering for Cultural Exchange jest czymś dla Ciebie!

Termin: 3-13 listopada 2015

Miejsce: Muskat, Oman

Koszt: Zgłaszający się uczestnik zobowiązuje się do opłacenia części kosztów podroży (265 zł), wykupienia ubezpieczenia oraz poniesienia kosztów przygotowań do wieczoru międzynarodowego.

 

Pozostałe koszty pokrywane są przez organizatora oraz przez Główną Kwaterę ZHP w ramach Programu Polska 2023.

Cele i program:

Cele i program wydarzenia ukierunkowane są na budowanie międzykulturowego dialogu, wzajemne poznanie kultur krajów uczestniczących w spotkaniu oraz podjęcie dyskusji na temat wyzwań stojących obecnie przed młodymi ludźmi w obliczu coraz bardziej wielokulturowych lokalnych środowisk.

Kandydat powinien:

 • być instruktorem ZHP (mężczyzną) w wieku między 18 i 23 lat,
 • mieć zaliczoną służbę instruktorską,
 • posiadać paszport ważny co najmniej do 13 maja 2016,
 • posiadać umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim (na  poziomie co najmniej B2),
 • pełnić funkcję na szczeblu co najmniej hufca,
 • zadeklarować gotowość do złożenia pisemnego sprawozdania i służenia organizacji wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas 18th International Youth Gathering for Cultural Exchange,
 • przedstawić opinię właściwego komendanta oraz zgodę chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych na udział w przedsięwzięciu.

Dodatkowo: mile widziane doświadczenie we współpracy międzynarodowej (skautowej).

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz online znajdujący się na stronie:

oraz na adres wza@zhp.pl wysłać następujące dokumenty (w jednym e-mailu):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w 18th International Youth Gathering for Cultural Exchange
 • opinię właściwego komendanta,
 • zgodę chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 25 września.

Wysyłając zgłoszenie kandydat jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podczas czynności niezbędnych do wyłonienia reprezentacji.

Może Ci się spodobać...