Zlot z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Druhny i Druhowie,

W 2014 roku będziemy obchodzili 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Chorągiew Stołeczna ZHP organizuje w Warszawie zlot, który będzie trwał od 31 lipca do 3 sierpnia 2014 roku.

Za każdym udanym zlotem stoi wiele służb zlotowych, które w szczególności dbają o bezpieczeństwo uczestników zlotu. Na naszym zlocie takich służb także nie może zabraknąć.

 

Serdecznie zapraszam wędrowników i instruktorów, którzy chcieliby w trakcie zlotu działać w służbie dbającej o bezpieczeństwo uczestników i porządek na jego terenie do zgłaszania się już teraz do druhny phm. Agnieszki Fietkiewicz, Szefowej Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Ruchu Drogowego Chorągwi Stołecznej ZHP. Członkami służby mogą zostać wędrownicy i instruktorzy, którzy w dniu zgłaszania się do służby są wpisani do ewidencji ZHP. Dla osób w wieku 16-18 lat dodatkowym warunkiem zgłoszenia do służby jest ukończenie kursu służby harcerskiego zabezpieczenia porządkowego lub zewnętrznego kursu służb informacyjnych oraz udział w co najmniej jednej imprezie jako członkowie zabezpieczenia.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem tego formularza: https://docs.google.com/forms/d/1U-_jcikuytSV2FquhVa2pezp4HNX-zyIqOHNy7e_UyQ/viewform

Jednocześnie sygnalizuję, że udział w służbach zlotowych jest związany z odpłatnością, która pokryje koszty wyżywienia, zakwaterowania i wyprawki dla uczestników służb. Szczegóły dotyczące odpłatności podamy do końca stycznia 2014 roku.

 

Czuwaj!

hm. Anna Nowosad

Może Ci się spodobać...