Zbiórka wyborcza Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w rozkazie L16/2014 z dnia 30.11.2014 r. komendantki chorągwi zapraszam wszystkich instruktorów Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „ILUMINACJA” oraz szefów hufcowych i międzyhufcowych ZKK, a także instruktorów posiadających OKK, którzy  chcieliby zostać instruktorami CH SI na zbiórkę wyborczą Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2015 r. (sobota) w godzinach 10.00-14.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 w Warszawie.

Czuwaj!

hm. Magdalena Dąbrowska

Komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”

 

Agenda:

I. Wybory na funkcję komendanta Ch SI. 

II. Podział na 10 zespołów (wg obszarów niżej wymienionych), które w roku 2015  będą odpowiedzialne za realizację form kształceniowych w danym obszarze (w taki sposób, aby każdy instruktor szkoły lub szef hufcowego ZKK/MZKK został członkiem choć jednego zespołu):

1. wsparcie hufcowych ZKK i MZKK oraz bieżąca współpraca z nimi

2. KKK

3. PHM

4. KSI, opiekunowie prób, próbanci

5. Kadra odpowiedzialna za wsparcie programowo-metodyczne (w tym namiestnicy)

6. komendy hufców

7. kadra 35+

8. kadra wspierająca (finanse, gospodarka, kwatermistrzowstwo, promocja, kierownicy+wychowawcy itp.) 

9. kadra szczepów

10. sprawy organizacyjne Ch SI: reprezentacja, akredytacje form kształceniowych, obsługa strony, weryfikacje OKK

III. Następnie każdy zespół opracuje harmonogram swoich chorągwianych przedsięwzięć kształceniowych (może nawet terminarz swoich spotkań) z określeniem instruktorów za nie odpowiedzialnych – uwzględniając i ewentualnie uzupełniając opracowany już terminarz kształceniowy na 2015 rok: 

http://iluminacja.stoleczna.zhp.pl/o-szkole/terminarz-chsi-h-iluminacja-vi-2014-xii-2015/

Może Ci się spodobać...