Zaproszenie pod pomnik Nike

Druhny i Druhowie !

Za kilka dni 17 stycznia. Ważna data w historii naszego Nieujarzmionego Miasta.
Data, która zdaniem niektórych budzi kontrowersje, ale wobec której nie da się zaprzeczyć, że była początkiem nowych dni w naszym mieście!
Znów bowiem wtedy załopotały nad nim biało-czerwone sztandary.
Zamiast walczyć można było pracować. Zamiast niszczyć i wysadzać – budować, a nade wszystko odbudowywać i przywracać świetność miastu, które niemiecki okupant chciał wymazać z mapy i pamięci ! Zamiast obcych ogłoszeń o rozstrzeliwaniach – pojawiły się ogłoszenia o naborze do zakładów pracy, na studia, do szkół i wszędzie tam, gdzie znów odradzało się życie.
Bo znów można było śpiewać, tańczyć, bawić się po polsku, bez obawy o swój nigdy nie wiadomy pod jarzmem okupacji los!
To stało się 17 stycznia 1945 roku. Pamięci tej daty, bohaterskim mieszkańcom naszego Miasta Nieujarzmionego poświęcony jest pomnik NIKE przy Trasie W-Z.
Zapraszamy każdą Druhnę i Druha na apel i wspólne zapalenie znicza przy pomniku NIKE w piątek, 17 stycznia, o godzinie 18.00.
Stań w piątek z nami!

Czuwaj !
Instruktorzy Kręgu NIKE Chorągwi Stołecznej ZHP.

Może Ci się spodobać...