Zaproszenie na zlot z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Druhny i Druhowie,

W 2014 roku będziemy obchodzili 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Z tej okazji Chorągiew Stołeczna ZHP organizuje w Warszawie zlot, który będzie trwał od 31 lipca do 3 sierpnia 2014 roku.

Do udziału w zlocie serdecznie zapraszamy harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Dla zuchów przewidujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach w trakcie jednego z dni zlotowych.

W zlocie uczestniczą zastępy zlotowe posiadające pełnoletniego opiekuna, liczące pomiędzy 5 a 9 osób (bez opiekuna), umundurowane zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP i jednolicie w ramach zastępu.

Koszt udziału w zlocie dla każdego uczestnika wynosi 200 (dwieście) złotych. 

W ramach wpisowego zapewniamy: udział w zajęciach programowych, wyprawkę, wyżywienie, dostęp do infrastruktury zlotowej, ubezpieczenie.

Uczestnicy we własnym zakresie organizują dojazd i powrót z Warszawy a także zapewniają sobie namioty, w których będą mieszkali.

Koszt udziału w zlocie dla zuchów wynosi 50 złotych i pokrywa udział w zajęciach programowych, wyprawkę dla zuchów oraz ciepły posiłek.

Wstępne zgłoszenia na zlot przyjmujemy za pośrednictwem następującego formularza: https://docs.google.com/a/zhp.net.pl/forms/d/1Q0s8u6G0p_1huNpWPd8HFyjJ-L4igLNlDuZriUx1y08/viewform

Każdy z zastępów, które wstępnie zgłoszą chęć udziału w zlocie dostanie do wykonania dwa zadania przedzlotowe – w zlocie będą mogły uczestniczyć tylko te zastępy, które pozytywnie i terminowo wykonają obydwa zadania przedzlotowe.

Niebawem ruszy strona internetowa poświęcona obchodom 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na której będziecie także mogli znaleźć wszelkie informacje dotyczące zlotu. Już dziś możecie pisać maile z wszelkimi pytaniami dotyczącymi zlotu na adres powstanie@stoleczna.zhp.pl

Mam nadzieję, że zobaczymy się w sierpniu w Warszawie na zlocie!

Czuwaj!

hm. Anna Nowosad

komendantka zlotu

Może Ci się spodobać...