Zapraszamy kadrę do ScoutingTrain 2014

Wydział Zagraniczny GK poszukuje kilku osób z ZHP do międzynarodowych zespołów kierujących projektami w ramach ScoutingTrain 2014. ScoutingTrain to międzynarodowy program współpracy, który składa się z różnych projektów, nazywanych wagonami. Zasadnicza część programu będzie polegała na podróży koleją transsyberyjską latem 2014 roku w międzynarodowym zespole i pracy nad wybranym przez siebie tematem.

Idea

25 lat po upadku żelaznej kurtyny Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) zrealizuje z organizacjami partnerskimi z Polski, Rosji, Białorusi i innych krajów międzynarodowy projekt poznawczy wzdłuż trasy legendarnej kolei transsyberyjskiej.
Więcej na http://www.scoutingtrain.org/

Cel
Stworzyć sieć kontaktów między skautami z Europy Wschodniej i Zachodniej. Mimo upływu 25 lat od upadku Muru Berlińskiego nadal w świadomości wielu ludzi, w tym skautów, funkcjonuje ta bariera mentalna. Chcemy dokonać przełomu w postrzeganiu się nawzajem.

Termin
31 lipca do 16 sierpnia 2014

Metoda
ScoutingTrain to z jednej strony międzynarodowy pociąg, który pojedzie latem 2014 roku z Moskwy nad jezioro Bajkał. Z drugiej strony – to idea, wokół której zbiorą się skauci, których zaangażowanie i praca stworzy sieć kontaktów. ScoutingTrain, jako idea, już wyruszył, pierwsze kontakty zostały już nawiązane, pierwsze wagony są już przyczepiane. 
ScoutingTrain składa się z wagonów zarządzanych przez międzynarodowe zespoły konduktorskie. Każdy wagon to projekt wymyślony i opracowany przez dany zespół. Temat projektu może być dowolny, np. kształceniowy, muzyczny, teatralny, i co tylko jeszcze wam wyobraźnia podpowie. Przed wyruszeniem w podróż zespół konduktorski, czyli kierownicy danego projektu, mają za zadanie skompletować uczestników z różnych krajów, tak by w sumie w wagonie podróżowało 40 osób, a potem zajmować się z podróżnymi w czasie drogi wymyślonym tematem. Zespół konduktorski odpowiada także za pozyskanie dofinansowania na realizację swojego projektu (wagonu). 
ScoutingTrain zakończy swoją podróż kilkudniowym obozem pod namiotami w bazie skautowej położonej nad jeziorem Bajkał. Wyniki projektu zostaną zaprezentowane jesienią 2014 w Berlinie podczas obchodów 25-lecia upadku Muru Berlińskiego.

Dyrekcja Kolei
ScoutingTrain jest zarządzany przez grupę projektową, nazywaną Dyrekcją Kolei. Dyrekcja Kolei oferuje szkolenia dla konduktorów z finansów, komunikacji międzykulturowej, zarządzania projektem itp. Najbliższe szkolenie planowane jest na 6-11 listopada br. w Niemczech. Będziecie tam mogli spotkać pierwszych konduktorów, głównie z Niemiec i Rosji. Dlatego ważny jest pośpiech w zgłaszaniu się chętnych do kierowania tym projektem.

Rekrutacja
Poszukujemy kilku osób z ZHP do międzynarodowych zespołów kierujących projektami w ramach ScoutingTrain. 
Mile widziane u kandydatów:
• doświadczenie ze skautowej współpracy międzynarodowej,
• doświadczenie w realizacji projektów dla drużyn, szczepów lub wyżej.
Wymagania:
• znajomość języka angielskiego minimum na poziomie komunikatywnym, rosyjski lub niemiecki będzie dodatkowym atutem,
• akceptacja kandydata z komendy hufca lub chorągwi.
Zadania:
• reprezentowanie ZHP w projekcie ScoutingTrain,
• udział w międzynarodowych szkoleniach, przygotowujących do kierowania projektami, 
• kierowanie projektem wraz z innymi skautami,
• rekrutacja i kwalifikowanie uczestników do projektu,
• pozyskiwanie środków na realizację projektu,
• opracowanie, wraz z innymi liderami z zagranicy kierującymi projektem, tematu, którym będą zajmowali się pozyskani uczestnicy.
Wsparcie Wydziału Zagranicznego:
• szkolenia,
• wsparcie merytoryczne,
• pomoc przy tworzeniu projektów,
• opieka mentorska,
• pomoc w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów do projektu,
• pomoc w rekrutacji uczestników w mediach i drogą służbową ZHP.

Zgłoszenie z wypełnioną ankietą należy wysłać do 22 września 2013 na adres e-mail: polska@scoutingtrain.org.

Spotkanie organizacyjne z koordynatorami projektu ze strony ZHP odbędzie się 28 września w Warszawie. O godzinie i miejscu powiadomimy zainteresowanych, którzy się zgłoszą emailowo.

Jeśli pomysł Cię zaciekawił, ale się wahasz, wypełnij mimo wszystko ankietę. Ostateczną decyzję możesz nam przekazać na spotkaniu organizacyjnym.

hm. Piotr Miara, hm. Piotr Śniegocki
koordynatorzy ScoutingTrain

Może Ci się spodobać...