Zaliczenie służby instruktorskiej

 
Druhny, Druhowie,
 
Zapraszam do składania wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej za pośrednictwem formularza na eChorągiew:
 
Wnioski można składać do końca września br.
 
Podaję kilka ważnych wyjątków dotyczących zaliczania służby z Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej:
 
Służbę zalicza się instruktorowi, który:
1)      pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2)      przestrzega Statutu ZHP,
3)      uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,
4)      zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.
 
Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa do końca września właściwemu komendantowi bezpośredni przełożony instruktora lub sam zainteresowany instruktor
 
Zaliczenia służby dokonuje:
komendant chorągwi – instruktorom z przydziałem do chorągwi oraz komendantom hufców.
 
hm. Katarzyna Krzak
szef biura

Może Ci się spodobać...