Wsparcie Metodyczno-Programowe

Jednym z obszarów działania chorągwi jest wspieranie programowo-metodyczne drużynowych. Szczegółowe zadania składające się na to wsparcie określa instrukcja „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” (przyjęte w ZHP w 2011 r.).

Na podstawie tej instrukcji powstał „Model organizacyjny wsparcia metodyczno-programowego drużynowych w Chorągwi Stołecznej ZHP”.

Podstrona ta skierowana jest przede wszystkim do członków komend hufców, którzy zajmują się wspieraniem drużynowego, a więc instruktorów ds. programu, pracy z kadrą, do namiestników, szefów i członków zespołów programowych i metodycznych. 

Menu z prawej strony pozwoli zapoznać się ze szczegółowymi treściami podstrony. Zapraszam!

hm. Marcin Adamski

Członek komendy chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

 

Może Ci się spodobać...