Wsparcie imprez programowych Hufców

Komenda chorągwi chce i może wspierać wydarzenia programowe o zasięgu hufcowym i między hufcowym. Walorem takiego wsparcia jest integrowanie kadry chorągwi oraz optymalizacja kosztów wydarzenia poprzez wykorzystanie aktywów kadrowych i rzeczowych jakimi dysponuje komenda chorągwi.

 

Wsparcie ze strony komendy chorągwi może oznaczać m.in.:

  • wsparcie koncepcyjne, merytoryczne, kadrowe (np. konsultacje, pomoc w znalezieniu partnerów projektu),
  • preferencyjne zasady korzystania z baz, ośrodków, sprzętu będącego w dyspozycji komendy Chorągwi Stołecznej ZHP,
  • możliwość uzyskania wsparcia wkładem finansowym lub pozafinansowym jakim dysponuje komenda Chorągwi Stołecznej ZHP,
  • możliwość wsparcia aktywami będącymi w dyspozycji partnerów strategicznych chorągwi (np. transport autokarowy w ramach współpracy z wojskiem),
  • możliwość używania logo Chorągwi Stołecznej ZHP na plakietce/ znaczku i innych materiałach planowanego wydarzenia,
  • promowanie projektu w środowisku chorągwi na stronie internetowej Chorągwi Stołecznej ZHP.

 

Aby uzyskać wsparcie należy kontaktować się pod adresem marcin@stoleczna.zhp.pl

Może Ci się spodobać...