WONDERLAND Azerbejdżan 2015

Związek Skautów Azerbejdżanu (The Association of Scouts of Azerbaijan – ASA) zaprasza na cykliczny, międzynarodowy obóz „Wonderland 2015”

Obóz odbędzie się w terminie 11-19 lipca 2015 r. w górskim regionie Gadabay, który charakteryzuje się piękną i nieskażoną przyrodą. Gadabay obejmuje średnie i wysokie partie gór Kaukazu (do 3,5 tys. m n.p.m.). W trakcie obozu będzie można wziąć udział w zajęciach z pionierki, terenoznawstwa, łucznictwa i jazdy konnej oraz w wędrówkach, zwiedzaniu miasta Gadabay i różnorodnych zajęciach sportowych.

 

Wiek uczestników: 14-17 lat

IST: powyżej 18 lat

Zakwaterowanie: organizatorzy zapewniają namioty dla uczestników

Home hospitality (pobyt w domach skautów): przed obozem lub po nim (zwiedzanie Baku, kąpiel w Morzu Kaspijskim, specjalności azerskiej kuchni) — tylko pod warunkiem wcześniejszego zamówienia

Wpisowe: 50 EUR (pokrywa koszty transferów wewnętrznych, koszulki, plakietki oraz wyżywienia)

Wiza: 35 EUR (do kupienia na lotnisku na podstawie zaproszenia wystawionego przez ASA)

Obóz „Wonderland 2015” to doskonała przygoda i okazja do poznania kraju i  organizacji skautowej, z którą ZHP współpracuje od ponad 3 lat. Polscy instruktorzy od kilku lat biorą także udział w kolejnych edycjach Wonderland, pełniąc tam funkcję IST zaangażowanego w działania programowe i generalnie wspierając organizatorów.

Szczegóły obozu na stronie http://scout.org/node/50910.

Związek Harcerstwa Polskiego poszukuje 3 osób do IST, które muszą:

·         być pełnoletnimi instruktorami;

·         być dobrymi programowcami, którzy są gotowi zaangażować się w prowadzenie zajęć programowych podczas zlotu, jednak nie boją się także wykonywania innych zadań;

·         znać język angielski co najmniej na poziomie B2;

·         uzyskać pozytywną opinię komendanta hufca.

Zakwalifikowane osoby ponoszą koszt wpisowego i wizy, natomiast koszt przelotu pokrywa ZHP.

Dla członków IST obóz trwa od 6 do 21 lipca.

Termin zgłoszeń na zlot upływa 18 kwietnia 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie wydarzenia http://scout.org/node/50910) wraz z opinią komendanta hufca należy odesłać na adres robert.kawka@jpt.zhp.pl.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK ZHP

Może Ci się spodobać...