Warsztaty PZK (21 X). Narzędzia coachingowe w pracy z kadrą. Cz. I – rozwiązywanie problemów

Zapraszamy na warsztat pt. Narzędzia coachingowe w pracy z kadrą. Cz. I – rozwiązywanie problemów. Na warsztat zapraszamy członków KH ds. pracy z kadrą, komendantów hufców, ew. inne osoby z hufców wskazane przez komendanta / członka KH. ds. prazy z kadrą. W okresie zjazdów hufców zapraszamy zarówno osoby pełniące swoje funkcje od dawna, jak i dopiero je podejmujące.

Termin: 21 X (środa)
Godzina: 18.00-21.00
Miejsce: Warszawa (lokalizacja zostanie podana zgłoszonym uczestnikom)
Trener: hm. Jacek Smura, członek Głównej Kwatery ZHP odpowiedzialny za Wydział Pracy z Kadrą, posiadający ponad 15-letnie doświadczenie jako trener i konsultant biznesowy
Prowadzący: hm. Agata Gotowczyc (agata.gotowczyc@zhp.net.pl)

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą tego formularza do 16 X do końca dnia.


Aktywizacja do samodoskonalenia, ukierunkowywanie zawodowe, wspieranie przedsiębiorczości – to główne cele projektu „Kuźnia przyszłości”, który Chorągiew Stołeczna ZHP kieruje do warszawskiej młodzieży. W ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów dla młodzieży oraz osób z nią pracujących. Projekt współfinansowany jest z budżetu m.st. Warszawy.

Może Ci się spodobać...