Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich – II stopnia

Zapraszamy na pierwsze warsztaty II stopnia dla opiekunów prób instruktorskich, dla osób w stopniu harcmistrza lub osób w stopniu podharcmistrza, po ukończonych warsztatach przygotowujących opiekunów prób na poziomie min. podharcmistrza

Termin: 10 czerwca 2017 r. (09:30-14:30)

Miejsce: Siedziba Federacji Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA ul. Szpitalna 5 lok. 5 w Warszawie

Zgłoszenia: do 08 czerwca 2017r. r. na e-formularzu

Cel: wzbogacenie warsztatu opiekunów, opracowanie materiału dotyczącego nowego SSI pomocnego zdobywającym stopnie oraz opiekunom prób.

 

Zakres tematów:

  • Opiekun – rola i zadania w zależności od poziomu i cech osobowościowych kandydata
  • Idea stopnia – jako podwaliny tworzenia i realizacji próby na stopień
  • Próba – stawianie wyzwań, dążenie do rozwoju czy też kontynuacja bieżących działań
  • Wymagania – cel poszczególnych elementów próby na stopień, właściwy dobór zadań i mierników ich realizacji
  • Raport – cel i jego rola jako relacji z wypełnienia zadań dla KSI czy refleksja i wnioski po realizacji próby.

 

Czuwaj!

Ewa Partyka
Przewodnicząca
Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

Może Ci się spodobać...