Warsztaty dla opiekunów prób

Zapraszamy na warsztaty dla opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich.

Termin: 24 listopada 2018 r. (09:00-16:00)

Miejsce: Siedziba Hufca Warszawa-Ochota przy ul. Raszyńska 22a, 02-026 Warszawa

 

Dla kogo: osoby w stopniu harcmistrza lub zdobywające (obecnie lub w najbliższej przyszłości) ten stopień

Cel: Przygotowanie uczestników warsztatów do pełnienia roli opiekuna prób na stopnie instruktorskie.

Po warsztatach uczestnik będzie (m.in.):
– znał obowiązujące w ZHP przepisy i zasady zdobywania stopni instruktorskich oraz pracy z kadrą
– znał rolę opiekuna próby instruktorskiej na poszczególnych jej etapach
– potrafił konstruować próbę na poszczególne stopnie instruktorskie zgodnie z jej celem i założeniami

Co zapewniamy: kawę, herbatę, słodki poczęstunek, dyplomy ukończenia warsztatów.

Zgłoszenia: do 21 listopada 2018 r. na e-formularzu

 

Czuwaj!

hm. Ewa Partyka
Przewodnicząca
Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

Może Ci się spodobać...