Kursy kierowników placówek wypoczynku i wychowawców kolonijnych – maj 2014

W imieniu Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” zapraszam pełnoletnich instruktorów (wymogi wynikające z rozporządzenia MEN) na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK) oraz kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku (KKW).

 

1) kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK):

Termin kursu – 2 zjazdy (4 dni bez noclegów): 

 • 17-18.05.2014 r. w godzinach od 09.30 do 18.00
 • 24-25.05.2014 r. w godzinach od 09.30 do 18.00

Miejsce Kursu:

 • siedziba Chorągwi Stołecznej ZHP, ul. Piaskowa 4, Warszawa

2) na kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku (KKW):

Termin kursu – 2 dni bez noclegu:

 • 17-18.05.2014 r. w godzinach od 9.30 do 18.00

Miejsce Kursu:

 • siedziba Chorągwi Stołecznej ZHP, ul. Piaskowa 4, Warszawa

Warunkami dostania się na jeden z ww. kursów jest wypełnienie do końca dnia 9 maja 2014 r. ankiety aplikacyjnej – linki poniżej:

oraz uiszczenie opłaty do dnia 13 maja 2014 r. przelewem na nr konta szkoleniowego Chorągwi Stołecznej ZHP: 

 • 8011 4010 1000 0054 2478 0010 05

z dopiskiem:

 • KWK: imię i nazwisko, hufiec ew. nr karty członkowskiej ZHP
 • KKW-2: imię i nazwisko, hufiec ew. nr karty członkowskiej ZHP

 

W sytuacjach szczególnych zgłoszonych do dnia 13 maja 2014 r. na e-mail: magdalena@stoleczna.zhp.pl istnieje możliwość płatności gotówkowej tylko w pierwszym dniu kursu  na k-p szkoleniowe.

Cena od jednego uczestnika za każdy kurs:

 • dla instruktorów z nr karty członkowskiej ZHP: 99,00 PLN
 • dla osób z zewnątrz: 119,00 PLN

W cenie:

 • zajęcia wg harmonogramu,
 • materiały,
 • certyfikat,
 • herbata i ciastka podczas zajęć

Informacje dodatkowe:

 • Na 7 dni przed rozpoczęciem kursów nie zwracamy wpłat za kursy.
 • Uczestnictwo w kursie będzie możliwe tylko z poświadczoną wpłatą.
 • W przypadku zgłoszenia się na jeden kurs powyżej 30 osób o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty na ww. konto.
 • W dniu 10 maja 2014 r. wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają e-mailowo informację potwierdzającą ich udział w kursie wraz z harmonogramem zajęć oraz propozycją dobrowolnej składkowej formy obiadu.

 

Czuwaj!

hm. Magdalena Dąbrowska (Komendantka Ch SI „Iluminacja”)

Może Ci się spodobać...