Szkolenie inwentaryzacyjne

W związku ze zbliżającą się inwentaryzacją zapraszamy kwatermistrzów i szefów zespołów spisowych hufców na szkolenie, które odbędzie się 7 listopada 2016 r. o godz. 18:00. Szkolenie potrwa około 2 godzin, a podczas niego zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • książka elektroniczna;
  • zasady spisywania sprzętu;
  • postępowanie w przypadku zakupu/sprzedaży/kasacji środka trwałego;
  • postępowanie w przypadku nabycia/zbycia  pojazdów mechanicznych
  • kasacja itp.

Wskazane jest posiadanie laptopów podczas szkolenia.

Może Ci się spodobać...