Święto Chorągwi Stołecznej 2020

Zapraszamy gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze na Święto Chorągwi, które odbędzie się w dniach 8 – 10 maja 2020 r. (od wczesnego popołudnia w piątek, do późnego popołudnia w niedzielę). Koncepcja programowa została wypracowana przez grono Komend Hufców na przedwakacyjnej zbiórce programowej.

Święto odbędzie się w formie biwaku na terenie Warszawy i zakłada udział całych drużyn. Centralnym punktem programu będzie EKOLOGIA i kształtowanie wśród harcerzy postaw proekologicznych.

Przewidziany jest również program dla instruktorów – Konferencja Instruktorska w sobotę oraz pole do wymiany doświadczeń programowych, inspiracja do rozwiązań ekologicznych podczas HAL.

Promocja wydarzenia i zgłoszenia planowo ruszą do końca 2019 r.

Poszukiwani członkowie sztabu

Zależy nam na tym, aby Święto Chorągwi było naszym wspólnym przedsięwzięciem – jednym z celów jest włączenie instruktorów ze wszystkich stołecznych hufców w sztab organizacyjny.

Prosimy Komendantów i Komendy Hufców o wyznaczenie Instruktorów, którzy mogliby wejść w skład Komendy Święta – poszukiwani spece od programu, promocji, biura, finansów, logistyki, którym temat ekologii leży na sercu.

Kryteria, które musi spełnić kandydat:
– co najmniej stopień podharcmistrza, najlepiej z otwartą próbą harcmistrzowską (w wyjątkowych przypadkach i po rekomendacji Komendy Hufca może być przewodnik z otwartą próbą podharcmistrzowską)
– pozytywna opinia (może być ustna) Komendanta i/lub Komendy Hufca

Wyznaczonych instruktorów należy zgłosić, w trybie jak najszybciej do Komendanta Święta Chorągwi – hm. Michała Michałowskiego, michal.michalowski@mokotow.zhp.pl