Spotkanie o Druhu Stanisławie Korwin Szymanowskim

Druhny i Druhowie,

w tym roku obchodzimy 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Komisja Historyczna postanowiła na kolejnych spotkaniach przypominać sylwetki instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa.

Wśród znaczących postaci jest harcmistrz Stanisław Korwin Szymanowski.

Z A P R A S Z A M Y

 na  „świeczkowisko” wspomnieniowe poświęcone

Druhowi Harcmistrzowi Stanisławowi Korwin Szymanowskiemu

Komendantowi Hufca ZHP Warszawa-Ochota, drużynowemu 16 WDH, Instruktorowi Chorągwi Stołecznej, komendantowi Ruchu Kamykowego.

 

Spotkanie odbędzie się 10 maja /czwartek/ 2018 r. o godz. 17.30 w lokalu Chorągwi Stołecznej przy ul. Piaskowej 4.

Prosimy o przyniesienie na spotkanie ew. materiałów wspominkowych takich jak zdjęcia, artykuły, kroniki.

  

Czuwaj!

Przewodnicząca Komisji Historycznej

Hm. Barbara Prószyńska

Może Ci się spodobać...