Specjalności

5 żywioł identyfikator-01
Chorągiew integruje środowisko specjalnościowe i popularyzuje specjalności w ramach programu „Piąty żywioł: specjalności”.  Jego założeniem jest promocja wykorzystania specjalności w działaniach drużyn. Główne założenia programu to:
  • prowadzenie kalendarza wydarzeń specjalnościowych w chorągwi
  • tworzenie okazji dla kadry do obcowania ze specjalnościami,
  • kwartalne spotkania przedstawicieli specjalności, integracja i promowanie współpracy,
  • prowadzenie zajęć o tematyce specjalnościowej w ramach kursów różnych szczebli.
W ramach programu działa kilka projektów

 

niekonf1
(nie)Konferencja Specjalnościowa, czyli inspirujące treścią i nietypowe formą spotkanie poświęcone pracy ze specjalnościami w drużynie. Grudzień.

 

mikser_programowy
Mixer Programowy, czyli plenerowa, otwarta impreza pozwalająca spróbować specjalności, sprawdzić się w różnych dyscyplinach, poznać kadrę specjalnościową i dobrze się pobawić. Maj – czerwiec.

 

bnr
Od przygody do pasji, czyli wakacyjny, programowy konkurs dla drużyn, które chcą zafundować sobie ekstra przygodę i w programy obozowe wplatają elementy nowych dla siebie specjalności. Czerwiec – listopad.

 

akademia soevj-01
Akademia Specjalności, czyli cała oferta specjalnościowych szkoleń, kursów i warsztatów w jednym miejscu, a ponadto fundusz szkoleniowy, do którego można aplikować o środki na dofinansowanie udziału w specjalistycznych kursach i zdobywaniu uprawnień państwowych. Start – wiosna 2017.

 

bądź gotowzz-01
Bądź gotów! Edukacja dla bezpieczeństwa, czyli pierwszy projekt wymyślony specjalnie po to, aby biorące w nim udział drużyny, stosowały wybrane elementy specjalności w pracy śródrocznej, angażując w te działania macierzyste szkoły. Przygoda, pasja i bezpieczeństwo – to hasło projektu. Realizacja: rok harcerski 2016/2017. Więcej informacji na Facebooku.

 

KONTAKT z 5żywiołem

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. specjalności

hm. Marcin Adamski

specjalnosci@stoleczna.zhp.pl

Inspektorat Wychowania Wodnego. Zespół Pilota

Pilot Chorągwi

hm. Piotr Nasiadko

pilot@stoleczna.zhp.pl

 

Inspektorat Ratowniczy

Szef Inspektoratu

phm. Mikołaj Kazimierski

ratownicy@stoleczna.zhp.pl

 

Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia

Szefowa Inspektoratu HSGiZ

hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska

hsgiz@stoleczna.zhp.pl

 

Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej

hm. Hubert Mika

iso@stoleczna.zhp.pl

We wrześniu wydajemy roczny Kalendarz Specjalnościowy, który jest podstawową formą informowania kadry drużyn i hufców o tym, co w danym roku specjalnościowego będzie się działo. Głównymi adresatami Kalendarza są drużynowi. Kalendarz podzielony jest na kilka praktycznych sekcji. Sami zobaczcie!

KALENDARZ NA ROK 2016/2017