Specjalności

5 żywioł identyfikator-01
Chorągiew integruje środowisko specjalnościowe i popularyzuje specjalności w działaniach programowych drużyn. Stołeczne inspektoraty specjalnościowe, wspierają działania drużyn i klubów specjalnościowych. Dodatkowo, aby specjalności wzbogacały program każdej drużyny, od 2014 roku realizujemy program „Piąty żywioł: specjalności”. 
Główne założenia programu to:
  • informowanie kadry wychowawczej o różnorodności harcerskich specjalności dostępnych w środowiskach Chorągwi Stołecznej ZHP,
  • organizowanie możliwości próbowania form specjalnościowych, w szczególności dla kadry, ale także dla członków drużyn,
  • integrowanie kadry specjalnościowej i wspólna realizacja przedsięwzięć specjalnościowych na polu chorągwi.
W ramach programu działa kilka projektów

 

akademia soevj-01
Akademia Specjalności, czyli cała oferta specjalnościowych szkoleń, kursów i warsztatów w jednym miejscu, a ponadto fundusz szkoleniowy, do którego można aplikować o środki na dofinansowanie udziału w specjalistycznych kursach i zdobywaniu uprawnień państwowych.

 

niekonf1
(nie)Konferencja Specjalnościowa, czyli coroczne inspirujące seminarium poświęcone pracy ze specjalnościami w drużynie. Zazwyczaj odbywa się w grudniu.

 

mikser_programowy
Mixer Programowy, czyli plenerowa, otwarta impreza pozwalająca spróbować specjalności, sprawdzić się w różnych dyscyplinach, poznać kadrę specjalnościową i dobrze się pobawić. Zazwyczaj odbywa się w maju.

 

bnr
Od przygody do pasji to wakacyjny, programowy konkurs dla drużyn, które chcą zafundować sobie ekstra przygodę i w programy obozowe wplatają elementy nowych dla siebie specjalności. Początek w czerwcu, podsumowanie w październiku.

 

bądź gotowzz-01
Bądź gotów! Edukacja dla bezpieczeństwa, czyli pierwszy projekt wymyślony specjalnie po to, aby biorące w nim udział drużyny, stosowały wybrane elementy specjalności w pracy śródrocznej, angażując w te działania macierzyste szkoły. Przygoda, pasja i bezpieczeństwo – to hasło projektu. Realizacja: rok harcerski 2016/2017. Więcej informacji na Facebooku.

 

KONTAKT z 5żywiołem

Członek komendy chorągwi ds. specjalności

hm. Marcin Adamski

5zywiol@stoleczna.zhp.pl

Do zadań członka komendy ds. specjalności należy organizowanie warunków do rozwoju oferty specjalnościowej, szkolenia i współdziałania kadry specjalnościowej, popularyzowania specjalności w środowiskach chorągwi. Nadzoruje on pracę stołecznych inspektoratów i zespołów specjalnościowych oraz odpowiada za realizację programu „Piąty żywioł: specjalności”.

Inspektorat Wychowania Wodnego. Zespół Pilota

Pilot Chorągwi

hm. Piotr Nasiadko

pilot@stoleczna.zhp.pl

 

Inspektorat Ratowniczy

Szef Inspektoratu

phm. Mikołaj Kazimierski

ratownicy@stoleczna.zhp.pl

 

Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia

Szefowa Inspektoratu

hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska

hsgiz@stoleczna.zhp.pl

 

Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej

przewodniczący Kapituły

hm. Hubert Mika

iso@stoleczna.zhp.pl

 

Klub Harcerskich Honorowych Dawców Krwi „Stołeczna Kropla Braterstwa”

Szef Klubu

pwd. Piotr Głuszek

kropla.braterstwa@stoleczna.zhp.pl

Akademia Specjalności to oferta szkoleń specjalnościowych, realizowanych w naszej chorągwi. Na ofertę składają się formy szkoleniowe organizowane przez inspektoraty chorągwiane czy kluby hufcowe, ale także realizowane przy współpracy kadry różnych specjalności oraz partnerów zewnętrznych.

Akademia Specjalności daje także możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach specjalnościowych. Mechanizm, w miarę dostępności środków, pozwala sfinansować do 50% kosztu udziału w szkoleniu.

Kontakt: 5zywiol@stoleczna.zhp.pl

Zobacz aktualny kalendarz szkoleń na 2018 rokkliknij tutaj.