„Scouting & National Tourism” – warsztaty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W dniach 1-10 lutego 2016 w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie) pod patronatem Jego Wysokości Szejka Sultana III Bin Muhammada Al Qassimi, emira Szardży, odbędą się warsztaty mające na celu umożliwienie młodym instruktorom z całego świata nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń w organizacji projektów o tematyce przyrodniczej i turystycznej. Udział reprezentanta Związku Harcerstwa Polskiego w tym wydarzeniu jest możliwy dzięki dotychczasowej pracy zespołu projektowego Jamboree 2023.
Warsztaty The Sharjah 7th International Scout Gathering „Scouting & National Tourism” skierowane są dla instruktorów, mężczyzn, w wieku 18-23 lata, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów o tematyce przyrodniczej i turystycznej na poziomie co najmniej chorągwi.
Kiedy i gdzie? Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 1-10 lutego 2016
Koszt – dzięki uprzejmości Emira Szardży istnieje możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciu bezpłatnie. Gospodarz zobowiązuje się do pokrycia kosztów przelotu do Dubaju, transportu z/na lotnisko w Dubaju, programu oraz wizy.  Ewentualne pozostałe wydatki (kieszonkowe, koszt przygotowania się do wieczoru międzynarodowego etc.) leżą po stronie uczestnika.
Wymagania rekrutacyjne
 • Wiek – pomiędzy 18 a 23 lata,
 • Stopień instruktorski, zaliczona służba instruktorska,
 • Dobra znajomość języka angielskiego – na poziomie co najmniej B2 (prowadzący rekrutację zastrzegają ew. drugi etap rekrutacji w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim),
 • Opinia właściwego komendanta (tj. komendanta hufca bądź chorągwi),
 • Zgoda chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika ds. zagranicznych, bądź kandydat jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych należy dostarczyć zgodę odpowiedniego członka Komendy Chorągwi),
 • Doświadczenie w organizacji projektów o tematyce przyrodniczej i turystycznej na poziomie co najmniej chorągwi,
 • Pełnienie funkcji na poziomie co najmniej hufca,
 • Zadeklarowanie gotowości do złożenia pisemnego sprawozdania z udziału w wydarzeniu w terminie do 10 dni od powrotu oraz służenia organizacji wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas wydarzenia,
 • Posiadanie paszportu ważnego co najmniej do 11.08.2016,
 • Wykonanie zadania rekrutacyjnego.
Zadanie rekrutacyjne
Jednym z kryteriów stawianych przez organizatorów uczestnikom jest zrobienie oraz przedstawienie na miejscu 10-minutowej prezentacji multimedialnej w języku angielskim nawiązującej do tematyki wydarzenia, tj. „Scouting & National Tourism”. Przygotuj wstępny plan takiej prezentacji (max. 1 strona A4, Times New Roman, rozmiar czcionki 12).
Zgłoszenie na warsztaty należy wysłać na adres e-mail Wydziału Zagranicznego GK ZHP – wza@zhp.pl do dnia 15.10.2015 do godziny 23.59.
Zgłoszenie musi być kompletne i zawierać:
 • CV (zawierający m.in. informację o poziomie znajomości języka angielskiego oraz pełne dane kontaktowe),
 • list motywacyjny zawierający powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w The Sharjah 7th International Scout Gathering „Scouting & National Tourism” oraz opisujący dotychczasowe doświadczenie w tym obszarze tematycznym,
 • wykonane zadanie rekrutacyjne (tj. ramowy plan prezentacji),
 • opinię właściwego komendanta (tj. komendanta hufca bądź chorągwi),
 • zgodę chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika ds. zagranicznych, bądź kandydat jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych należy dostarczyć zgodę odpowiedniego członka Komendy Chorągwi).
Prosimy o przesyłanie kompletnych zgłoszeń w jednym mailu. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Spośród kandydatów zostanie wybrana 1 osoba.
Wysyłając zgłoszenie kandydat jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podczas czynności niezbędnych do wyłonienia reprezentacji.
W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.
Prosimy o zapoznanie się z oryginalnym ogłoszeniem o wydarzeniu od organizatora (w załączniku).
phm. Dorota Wieluńska
członek Zespołu promocji Chorągwi

Może Ci się spodobać...