Rusza ewidencja sztandarów chorągwi

Komenda chorągwi, wspólnie z chorągwianą Komisją Historyczną prowadzi ewidencję sztandarów harcerskich. Ewidencja ma służyć przede wszystkim celom dokumentacyjnym, ale zebrane informacje mogą przydać się między innymi do pozyskiwania funduszy na rewitalizację sztandarów. Komenda Chorągwi ma zamiar o takie środki w przyszłości występować.

Ewidencji podlegają wszystkie sztandary używane aktualnie lub historyczne (będące np. w izbach pamięci lub w muzealnych depozytach): zarówno sztandary hufców jak i drużyn, szczepów i związków drużyn. Ewidencja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszym jest właśnie rozpoczęte dobrowolne zgłaszanie sztandarów, które potrwa do końca października. Następnie wydane zostanie zarządzenie zobowiązujące komendy hufców do przeprowadzenia ewidencji sztandarów do końca listopada br. 

Ewidencja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny tutaj lub z menu „e-chorągiew”. Zwracamy uwagę, że dopełnieniem zgłoszenia jest wysłanie fotografii obu stron zgłaszanego sztandaru na adres choragiew@stoleczna.zhp.pl. Osobą odpowiedzialną z ramienia komendy chorągwi za ewidencję jest hm. Marcin Adamski.

 

Może Ci się spodobać...