Rozkaz LS1/2014

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP
im. Bohaterów Warszawy
Warszawa, dn. 1 sierpnia 2014 r.
 
Rozkaz LS1/2014

Druhny i Druhowie!

Przypadająca w tym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego po raz kolejny przypomni nam bohaterskie losy walczących żołnierzy i mieszkańców Warszawy. Składamy hołd przybyłym na warszawskie uroczystości Powstańcom, pochylamy się również w zadumie i wzruszeniu nad mogiłami poległych. Chętnie przyjmujemy na siebie obowiązek pamiętania, bo chcemy z historii tak głęboko wpisanej w historię Warszawy i historię stołecznych harcerzy czerpać naukę o postawach i wartościach wciąż nam bliskich.

Tegoroczna rocznica wybuchu Powstania jest szczególna również dlatego, że po raz pierwszy w historii Chorągiew Stołeczna i trzy inne organizacje harcerskie (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE) uczci ofiarę złożoną w imię wolności na wspólnie organizowanych przez te organizacje obchody. Solidarnie i bratersko niesiemy we współczesność minioną historię, pamiętając słowa Czesława Miłosza, że „wojna jako zjawisko godzi w miliony ludzi i uczy myśleć kategoriami wspólnoty”. My tę wspólnotę chcemy budować w czasach pokoju: w naszej Chorągwi, podczas organizowanego przez nas obchodów „Harcerze łączą miasto”, na którym gościmy harcerzy z całej Polski oraz na spotkaniach z harcerzami z innych organizacji. W tej wspólnocie, opartej na zaufaniu i wzajemnej życzliwości, chcemy tworzyć współczesny ruch harcerski, zakorzeniony w tradycji i wychodzący naprzeciw wymaganiom czasów dzisiejszych.

Pamiętając, że jesteśmy wspólnotą, uczcijmy w tych dniach tysiące poległych żołnierzy i straconych mieszkańców. Złóżmy na cmentarzach, ogniskach, apelach hołd i cześć.

Czuwaj!
/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

Może Ci się spodobać...