Przesłanie do uczestników przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14, 27).

Te słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy do Apostołów to życzenia pokoju płynącego z głębokiej więzi z Bogiem. Świat chce nam dać pokój, ten ludzki pokój, który charakteryzuje się tymczasowością. Jest jednak prawdziwy pokój, który rodzi się w nas jako coś trwałego, opartego na wierze. Ten pokój płynie z obecności Jezusa, który jest Księciem Pokoju. To On jest naszym pokojem, danym nam przez wiarę. Przyjąć przez wiarę pokój od Chrystusa, to przyjąć Jego osobę, to otworzyć na oścież drzwi naszego serca dla Niego. 

Druhny i Druhowie!

Niosąc płomień Betlejemskiego Światła Pokoju, nieśmy Jezusa, który chce obdarzyć nas prawdziwym pokojem. Bądźmy świadkami pokoju, który jest w nas, dzięki głębokiej więzi z Jezusem. Niech owoce pokoju będzie widać w naszym codziennym postępowaniu, abyśmy zostawili świat lepszym, niż go zastaliśmy.

Czuwaj!

ks.phm.Rafał Łaskawski

Kapelan Chorągwi Stołecznej ZHP

Katedra Polowa Wojska Polskiego

Warszawa, 15.12.2014 r

Może Ci się spodobać...