Projekty Metodyczno-Programowe

Chorągiew Stołeczna to również wszystkie pomysły działań realizowane przez Was – kadrę naszej chorągwi. Macie takie pomysły? Chcecie podzielić się nimi z innymi? Chcecie zwiększyć ich zasięg? Działajmy razem! 

Zachęcamy do realizacji oddolnych projektów, które będą wspierały potrzeby chorągwi. W toku spotkań instruktorskich wyznaczyliśmy cztery grupy projektów:

  • wymiana – projekty, które będą wspierały wymianę pomysłów, dobrych praktyk, doświadczeń między członkami kadry z różnych środowisk; z przewagą spotkań, które ułatwiają taką wymianę, ale także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
  • poradnictwo – projekty, których celem będzie budowanie elektronicznego zasobu materiałów i publikacji metodycznych i programowych, z których korzystać będzie kadra chorągwi; 
  • wspólnota – projekty, które pośrednio lub bezpośrednio będą służyły wzmacnianiu poczucia przynależności do chorągwi oraz identyfikacji z nią;
  • standaryzacja – projekty, których celem będzie podnoszenie jakości działań wychowawczych kadry poprzez ujednolicanie procesów i procedur z obszaru programowania i stosowania metody harcerskiej.

Projekty zaplanowane na rok 2013/ 2014

  1. Biblioteka on-line (pojemny dysk online) gromadzący cyfrowe archiwa oraz biblioteki chorągwiane. Z rozbudowaną funkcją wyszukiwarki. Zasoby: A. Archiwa (dokumenty, rozkazy), B. Biblioteka – kanon metodyczno-programowy (możliwość pobrania publikacji w wersji PDF), C. Śpiewnik chorągwiany (z nagraniami) , D. Zasób otwarty (standardy, materiały hufcowe), E. Plany i programy (drużyn, szczepów, hufców, kształcenia, etc.). Kierunki: wymiana, poradnictwo. Start: październik 2013. Odpowiedzialny: komenda chorągwi
  2. Mali bohaterowie Warszawy – wydarzenie programowe dla drużyn w 30. rocznicę odsłonięcia pomnika Małego Powstańca. Kierunek: wspólnota. Data: 1 października 2013. Odpowiedzialny: komenda chorągwi
  3. Kurs ALFA – propozycja rozwoju duchowego dla wędrowników i kadry. Kierunki: wspólnota. Start: jesień 2013. Odpowiedzialny: phm. Iga Wymysłowska (H. Praga Północ)

 Pomysły nowych projektów można zgłaszać na chorągwianym forum sugestii.

Może Ci się spodobać...