Program rozwoju

Program rozwoju chorągwi przyjmowany jest przez zjazd chorągwi jako główny dokument określający kierunki i cele rozwoju na cztery lata. Komenda chorągwi zainicjowała proces tworzenia i konsultacji programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018. Uchwała w tej sprawie została podjęta w maju 2013 roku. Realizacją projektu zajmuje się pełnomocnik komendy chorągwi ds. wdrażania Strategii ZHP, phm. Adam Kubiaczyk oraz specjalnie powołany zespół zadaniowy. 

Zobacz: „Projekt Chorągiew Stołeczna ZHP 2014-2018

Może Ci się spodobać...